METODER & VERKTØY

Synapsene as

Som kunde hos oss i Synapsene skal du være trygg på at vi er faglig oppdatert på de områdene vi jobber med. Nedenfor vil vi gi en kort oversikt over våre områder og utdanninger:

Coaching

Coaching er ingen beskyttet tittel, og det finnes mange retninger og utdanninger innen området. Vi er og har vært sertifiserte coacher gjennom International Coach Federation (ICF). Vi følger ICF sin standard for coaching og ICF sine etiske retningslinjer. For mer informasjon, se coachingfederation.org/ og icfnorge.no/

Kunnskap om hjernen – neuroscience

Vi har utdanning og sertifisering innen neuroscience – forskningsbasert kunnskap og innsikt i hvordan hjernen fungerer, og hvordan hjernen påvirker vår adferd og våre valg. Vi bruker dette aktivt når vi legger opp vår coaching, sparring og veiledning med deg som kunde.
Vi er Certificed Neuroscience Coach og lisensiert Train-the-Trainer gjennom BEabove Leadership. Programmene hos Beabove er ICF-godkjente. Vi har sammen med BEabove også tilrettelagt og avholdt kurs i neuroscience i Oslo. For mer informasjon, se beaboveleadership.com

Positiv psykologi

«Positive psychology is north of neutral. Life entails more than avoiding or undoing problem and hassles”. (Christopher Petersen, PhD). Positiv psykologi er en retning innenfor tradisjonell psykologi. Den omhandler forskningsbaserte metoder i hvordan skape og opprettholde optimal ytelse – både privat og profesjonelt. Positiv i denne konteksten handler ikke om:
Positiv handler derimot om:

Janne har fulgt et års-program på University of Pennsylvania (PENN), Certified Applied Positive Psychology i 2020/2021. Hun inkluderer verktøy, metoder og tenkning fra positiv psykologi når hun legger opp coaching, sparring og veiledning med deg som kunde.

Relasjonsledelse og relasjonskompetanse

Ståle er autorisert i Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse ved Relasjonsakademiet Jan Spurkeland. Han er dessuten sertifisert mentor og rådgiver. Sentralt for ham er dialogen og relasjonsorienteringen som nøklene til de beste resultatene – noe som danner grunnlaget for Ståles sparring, mentoring og rådgivning med deg som kunde.

Praktisk

Coaching, sparring og veiledning med oss foregår primært digitalt. Vi legger til rette for deg, slik at du får en god opplevelse som kunde. Vi er fleksible på når og hvor samtalen foregår. Fysiske møter gjennomføres når det er ønskelig.
Samtaleprosessen med oss ser slik ut:

Avklaringsmøte/samtale hvor formål og ønsket målsetting fastsettes
Hver samtale avsluttes med en arbeidsoppgave til neste gang
Vi forplikter oss til å følge deg opp
Avslutningssamtale etter siste samtale