Ståle Stenersen

Ståle er en erfaren leder, coach og pedagog, med lang erfaring nasjonalt og internasjonalt. Relasjonsorientert ledelse og konflikthåndtering i tillegg til endrings- og omstillingsledelse har vært sentralt i store deler av hans lederkarriere.

Ståle er en erfaren leder, coach og pedagog, med lang erfaring nasjonalt og internasjonalt. Relasjonsorientert ledelse og konflikthåndtering i tillegg til endrings- og omstillingsledelse har vært sentralt i store deler av hans lederkarriere.

Han har lang erfaring innen kommunikasjon og utdanning fra privat og offentlig sektor, med flere års lederfaring fra skole- og utdanningssektoren og varehandelssektoren. Dessuten har han jobbet som radiojournalist og lærer. Han har også vært mentor og veileder for ledere.
Ståle har bred kultur- og språkkompetanse, hvilket legger et godt grunnlag for å se og å forstå problematikker fra ulike synsvinkler. Han behersker også flere språk flytende.

Ståle er Executive Neuroscience Coach med sertifisering fra International Coach Federation (ICF). Han er lektor og har mastergrad i endringsledelse. Ståle er videre autorisert i Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse, og sertifisert mentor og rådgiver.
For ham er dialogen og relasjonsorienteringen nøklene til de beste resultatene.
Ståle bistår med:

Samtaler 1-1
Grupper
Interimleder