OM OSS

Synapsene

En synapse er kobling mellom hjerneceller. Synapsene overfører signaler slik at det skapes aktivitet i hjernen.

Vi har valgt navnet Synapsene fordi det er en metafor på det vi jobber med. Å få til påkobling mellom styrker og ressurser vi har i oss, og skape hensiktsmessig aktivitet.

Se bloggen vår «Mind The Gap«, her skriver vi om temaer vi synes er viktige og relevante.

Janne Bjørnsen

Janne er en erfaren CFO, mellomleder og coach. Hun jobber tett på tall og tett på folk. Hun har lang erfaring fra reklame, media, kommunikasjon og designbransjen. Hun har også erfaring fra regnskapsbransjen samt luftfart gjennom Luftfartstilsynet.

Ståle Stenersen

Ståle er en erfaren leder, coach og pedagog, med lang erfaring nasjonalt og internasjonalt. Relasjonsorientert ledelse og konflikthåndtering i tillegg til endrings- og omstillingsledelse har vært sentralt i store deler av hans lederkarriere.