Janne Bjørnsen

Janne er en erfaren CFO, mellomleder og coach. Hun jobber tett på tall og tett på folk. Hun har lang erfaring fra reklame, media, kommunikasjon og designbransjen. Hun har også erfaring fra regnskapsbransjen samt luftfart gjennom Luftfartstilsynet.

Gjennom sin rolle som CFO og mellomleder, har hun kjent på kroppen hvordan det er å stå i midten i medgang og motgang. Ansvarsområder har i hovedtrekk vært omstruktureringer, nedbemanninger, fusjoner og sammenslåinger, utvikling av medarbeidere, lønnsomhet, prognoser og rapportering til lokale ledere og internasjonale eiere.

For å lykkes i slike roller, er det helt sentralt å kunne samarbeide godt, kommunisere effektivt og lede prosesser på en troverdig og tillitsfull måte. Janne har sett ledere kommet og gått, sett resultat av godt og dårlig lederskap og sett hvordan dette påvirker både tall og folk.

Janne er Executive Neuroscience Coach og har fulgt utdannelsesprogrammer godkjent av International Coach Federation (ICF). Hun har sertifisering i positiv psykologi og har bachelor of management fra BI. For henne er tillit, lytte samt utfordre det viktigste for å få til resultater.  

Janne bistår deg med:

Samtaler 1-1
Interimleder/CFO