Mellomlederen og Relasjonskompetanse

«Let me take you to the movies, Can I take you to the show, Let me be yours ever truly. Can I make your garden grow. (Led Zeppelin “Houses of the wholy”)

Relasjonsledelse er et menneskeorientert konsept som bygger på et humanistisk menneskesyn. Her handler det om å påvirke medarbeidere gjennom dialog og tillitsrelasjoner og å skape resultatene sammen.

Relasjonsledelse er å oppnå resultater sammen med andre – ikke gjennom andre. Et slikt samarbeid realiseres best ved relasjonsledelse. En leders første oppgave er derfor å bli kjent med hver enkelt medarbeider for å bygge en tillitsfull relasjon. For å få til det kreves både psykologisk innsikt og relasjonskompetanse – ikke minst fordi hver relasjon er unik og ikke kan «standardiseres».

Konseptet bygger på et velutviklet demokratisk sinnelag. En viktig forutsetning er at både leder og medarbeider arbeider med likeverdighet og dialog som verdigrunnlag.

Relasjonsledelse bygger på to hovedprinsipper:
Bevisstheten om avhengighet – resultater oppnås ved at leder og medarbeidere samhandler.
Bevisstheten om relasjonelt mot – det motsatte av relasjonell feighet – beskriver mellommenneskelig styrke og svakhet.

Relasjonsledelse forutsetter derfor at lederen innehar relasjonskompetanse: et sett dimensjoner bestående av ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.

Til sammen ivaretar disse dimensjonene menneskeorientering, dialogferdigheter, lederholdninger, emosjonell kompetanse, coachende lederstil, konflikthåndtering og utvikling av medarbeidere.
Relasjonsledelse tar utgangspunkt i flere forskningsbaserte tilnærminger hos Daniel Goleman, Carl Roger, Johnny Johnsson, Bård Kuvaas m.fl.


Har du lyst å høre mer om hvordan vi jobber med relasjonskompetanse?
Ta kontakt med oss, vi hjelper og støtter deg i rollen som mellomleder!