Mellomlederen – en uriaspost?

«I’ve been promoted to middle management. I never thought I’d sink so low.» (Tim Gould).

Rollen som mellomleder har fått mange negative navn, som «dødens posisjon» og «dritten i midten». Andre igjen mener den er organisasjonens viktigste rolle. Den bygger bro mellom toppledelsen og medarbeiderne, den skal sette strategien ut i livet og skal være støtdemper og sortere ut unødvendig støy. Ansvaret er stort, oppgavene mange og faren for utbrenthet og overbelastning er høy.

Vi har jobbet som mellomledere selv, og har kjent de typiske problemene på kroppen:

Uklarhet og usikkerhet om hvor lojaliteten skal ligge – hos eierne, toppledelsen eller hos medarbeiderne. Det samme gjelder spagaten mellom globale eiere og lokale ledere
• Tilgang til mye informasjon fra alle kanter og nivåer – hvordan håndtere det på en riktig og effektiv måte
• Være «mellomleggspapir» mellom toppledelse og medarbeidere – beskytte medarbeidere for unødvendig støy i kombinasjon med å gi nødvendig informasjon
Rapporteringskrav og omfang – hvem skal ha hva når, og hva er det viktigste
• Graden av tilgjengelighet og behovet for tilbaketrekning – dette blir fort en 24/7 jobb, hvis man ikke er bevisst
Stressmestring, impulskontroll og viljestyrke – evnen til å si nei, prioritere og noen ganger skuffe andre
Rolleforståelse – ny som leder, leder pga opprykk og ofte leder for tidligere kollegaer. Følelse av å være overlatt til seg selv
Konflikt kan oppstå – hvem er du som leder da?
Det er likevel disse rollene som har gitt oss mulighet for skikkelig vekst, utvikling og mestring, som vi har fått til gjennom gode sparringspartnere og støttespillere hele veien.

Vi mener mellomlederrollen er viktig, og ikke minst kommet for å bli. Vi sier som Forbes «From Clay to Gold: Middle managemet is the true golden nugget in successful transformations”.


Ta kontakt med oss, vi hjelper og støtter deg i rollen som mellomleder!