Mellomleder – ta grep!

«You can do anything you set your mind to, man”. (Eminem “Loose you..”)

Mellomledere er overmodne for å havne på museum, og de har utspilt sin rolle som kontrollør. Dette hevdet hodejeger Trine Larsen i Hammer & Hanborg i et innlegg i Dagens Næringsliv. Andre igjen mener at mellomlederen er limet i organisasjonen. De er helt sentrale nøkkelpersoner for å oversette og implementere sentrale strategier ut i organisasjonen.

Denne rollen endrer seg på lik linje som alle andre, derfor er det viktig at utvikling av mellomledere tas på alvor. I hht Forbes, er utvikling av både toppledelse og medarbeidere nokså vanlig, mens mellomlederrollen ofte blir glemt. Mellomledere trenger utvikling både for sin egen personlige vekst, og for selskapet beste. Å neglisjere utvikling av mellomledere er kritisk for et selskap. Det kan redusere medarbeiderengasjementet og gi høyere «turnover» av ansatte.

Nedenfor følger noen områder som er viktige for utvikling av mellomledere:
• Konflikthåndtering
• Relasjonsbygging
• Kommunikasjon
• Intern lederutvikling
• Hjelp med å skifte fra å produsere til å produsere sammen med andre
• Problemløsning – evne til å se detaljer og det overordnede, sette inn riktige tiltak
• Personlig utvikling
• Overgang fra operasjonell rolle til leder
• Emosjonell intelligens
• «Time management»
• Utvikle kreativ tenkning og problemløsning
• Hvordan fremstå som leder
• Evne til å delegere
• Empati og inkludering

Har du lyst å høre mer om hvordan vi jobber med disse temaene?
Ta kontakt med oss, vi hjelper og støtter deg i rollen som mellomleder!