Mellomleder og Viljestyrke

..har du ingen vilje, Har du heller ingen beskyttelse, Har du tenkt på det? Overlevelsesdrakten din heter vilje, Og hvis den passa dæ e du heldig (Kari Bremnes «Beskyttelse»)

Konflikten mellom belønning nå og fremtidig gevinst har vi alle kjent på. Den automatiske impulsen som gjør at vi tar sjokoladen vi ikke skulle, vi tar sofaen i stedet for løpeturen, vi utsetter til i morgen for da skal det skje, «hvis bare..» og «jeg burde, men..». Den slitsomme spagaten mellom å vite hva som er best for oss på lang sikt, men likevel å gjøre det motsatte her og nå.

Denne konflikten kan vi kalle viljestyrkeutfordringen – det som krever at du gjør det «vanskelige». Viljestyrke gir selvkontroll, og innebærer å utsette belønning nå til fordel for et langsiktig mål.

Noen hjerneforskere hevder at vi har én hjerne, men to «selv». Ett «selv» som lever på impulser og vil ha belønning nå. Ett annet som kontrollerer våre impulser, utsetter belønning for å supportere våre langsiktige mål.

Vi trenger alle både vårt impulsive «selv» og vårt selvkontrollerende «selv». Mangel på lyst, behov og ønsker kan føre til depresjon. Uten evne til å føle på frykt utsetter vi oss for farer som gjør at vi ikke tar vare på oss selv.

Selvkontroll er helt avhengig av selvbevissthet – vår evne til å forstå hva vi gjør når vi gjør det og hvorfor vi gjør det. Studier viser at når hjernen er distrahert og ufokusert, gir vi lettere etter for impulser. Da er det impulser og ikke våre langsiktige mål, som vil styre våre valg.

Viljestyrke er også viktig for å utvikle styrke resiliens (motstandskraft). Det er evnen til å stå i en utfordring, holde ut i en vanskelig prosess, takle vanskeligheter og problemer på en hensiktsmessig måte, og fungere godt etterpå.

Fysisk helse, følelsesmessig velvære, sosiale relasjoner og profesjonell suksess avhenger alle av evnen til å regulere våre tanker, følelser og handlinger. Fremskritt innen psykologi, neuroscience, medisin og “mind-body” research tegner et nytt bilde av hva viljestyrke er, hvorfor det er viktig og hvordan utvikle det (McGonigal, 2016).

For deg som mellomleder er det helt nødvendig å kunne takle stress, press og problemer på en hensiktsmessig måte. Det hjelper deg å ta nødvendige beslutninger og gode valg for bedriften, dine medarbeidere og deg selv.

Vi bruker kunnskap og verktøy fra neuroscience og positiv psykologi for å bygge og styrke viljestyrke og resiliens.


Har du lyst å høre mer om hvordan vi jobber med disse temaene?
Ta kontakt med oss, vi hjelper og støtter deg i rollen som mellomleder!