Mellomleder – folk som trives skaper resultater

«It would be impossible to accurately measure the amount of misery in the workforce, but my experience tells me this: more people out there are miserable in their jobs than fulfilled by them. And the cost of this, in both economic and human terms, is staggering». (Patrick M. Lencioni, 2015).

Folk som trives, skaper resultater.

Engasjerte medarbeidere har stor påvirkning på et selskaps produktivitet, effektivitet og konkurransemessig «edge». En doktorgradstudie fra USA i 2019 viser at et selskap taper i gjennomsnitt USD 1.000 i årlig profit for hver medarbeider som føler seg demotivert. Medarbeiderengasjement defineres gjennom lidenskap for jobben, forpliktelse til å bidra til selskapets mål og motivasjon for å jobbe hardt for at selskapet skal få suksess. Høyt medarbeiderengasjement leder til høy ytelse og leveranse.

Samme studie viser også at ca 71 % av ansatte i USA ikke føler seg engasjert på jobben. Selskap med ansatte som er involverte og dedikerte er 50 % mer effektive enn selskap som ikke har så involverte og dedikerte medarbeidere.

Noen fordeler med engasjerte medarbeidere:
• bedre medarbeidermoral og tilfredshet
• innovative
• bedre samarbeid
• lavere fravær
• lavere «turnover» og søk etter muligheter andre steder
• «ambassadører» for selskapet og kundetilfredshet
• tilpasningsdyktige under endringer

Vi har sett ledere kommet og gått, sett resultat av godt og dårlig lederskap og hvordan dette påvirker både tall og folk. Det er helt nødvendig at du som mellomleder forstår og har oversikt over hvordan resultatene skapes i din bedrift og organisasjon, og hva tallene forteller deg. På den måten kan du legge til rette for optimal ytelse i din bedrift.


Har du lyst å høre mer om hvordan vi jobber med disse temaene?
Ta kontakt med oss, vi hjelper og støtter deg i rollen som mellomleder!